شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت: 12:59:12


http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8c9bf616965ccadbdcc4ff8d8a8db34a.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/644a2d109b66e938a6c65cb260a201b7.jpg

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehi


در راستای مدیریت بارش های فصلی؛
نقاط آبگیر و حادثه خیز سطح منطقه21 رفع خطر شد


ایرانیان_در راستای مدیریت بارش های فصلی؛ شناسایی و رفع نقاط آبگیر سطح منطقه21 به صورت ویژه در دستور کار حوزه فنی و عمرانی ورودی غربی پایتخت قرار گرفته...

نقاط آبگیر و حادثه خیز سطح منطقه21 رفع خطر شد

در دستور کار قرار گرفت؛
تاکید بر تداوم جلسات سیاستگذاری تملک


ایرانیان_اولین جلسه كميته سياست‌گذاري تملك، مرمت و بهره‌برداري از اماكن داراي قدمت تاريخي و هويت فرهنگي در شهر تهران در دوره جدید مدیریت شهری برگزار ش...

تاکید بر تداوم جلسات سیاستگذاری تملک

در راستای نهادینه کردن تفکیک پسماند در کودکان صبح امروز کلید خورد؛
برگزاری نخستین جشن بزرگ کاغذ منطقه 15


ایرانیان_جمع آوری پسماند خشک منازل توسط دانش آموزان مدارس ابتدایی به تشویق شهردار ناحیه 1 منطقه 15 آغاز شده است که به همین بهانه «جشن بزرگ کاغذ» در دب...

برگزاری نخستین جشن بزرگ کاغذ منطقه 15