شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت: 16:52:37


http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8c9bf616965ccadbdcc4ff8d8a8db34a.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1c802c7531a190d1fc2654765e873311.jpg

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/644a2d109b66e938a6c65cb260a201b7.jpg

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehi


اطلاعیه شهرداری منطقه یک :
رانندگان از تردد غیر ضروری خودداری کنند


ایرانیان_ شهرداري منطقه يك از رانندگان درخواست کرد در صورت ضروري نبودن از تردد در خيابان ها و معابر شمال تهران خودداري نمايند تا عمليات پاكسازي و برف...

رانندگان از تردد غیر ضروری خودداری کنند

مشاور و مدیر کل دفتر شهردار تهران در بازدید سر زده از منطقه یک:
بودجه بندی سال 99 محله محور خواهد بود


ایرانیان_سال آینده بودجه ریزی مناطق مبتنی بر محله ها و بر اساس نیازها و پروژه های هر یک از محلات برنامه ریزی می شود.

بودجه بندی سال 99 محله محور خواهد بود

مشاورعالی و مدیر کل دفتر شهردار تهران در بازدید از پروژه های منطقه 2 گفت؛
اقدامات نوآورانه منطقه 2 در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، قابل تعمیم است


ایرانیان_صبح روز گذشته 22 آبان ماه مصطفی کاظمی مشاورعالی و مدیر کل دفتر شهردار تهران به اتفاق رسول کشت پور شهردار منطقه 2 و هیئت همراه از پروژه های اج...

اقدامات نوآورانه منطقه 2 در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، قابل تعمیم است