شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت: 12:34:59


http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8c9bf616965ccadbdcc4ff8d8a8db34a.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/644a2d109b66e938a6c65cb260a201b7.jpg

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehi


شهردار منطقه2 اعلام کرد:
منطقه2 به طرح تفکیک پسماند شیشه از ساختمان های در حال تخریب پیوست /الزام تاییدیه تفکیک پسماند شیشه برای صدور مجوز تخریب ساختمان


ایرانیان_شهردار منطقه2 گفت:به منظور مدیریت بهینه پسماند و حفاظت از محیط زیست ، طرح تفکیک پسماند شیشه از ساختمان های در حال تخریب به زودی اجرا می شود....

منطقه2 به طرح تفکیک پسماند شیشه از ساختمان های در حال تخریب پیوست /الزام تاییدیه  تفکیک پسماند شیشه برای صدور مجوز تخریب ساختمان