شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت: 16:57:23


http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ed3d9557dbef191b501af55c266fa495.png

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/7bf59575e03941ad1ea59db4b3714ee6.png

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/52e8a1fd0f480480f71603937eded31a.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/5d93c04a5348a356871c0648e730a372.jpg

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/5d93c04a5348a356871c0648e730a372.jpg

logo-samandehi


به ابتکار اداره فرهنگی انجام می شود؛
آغاز جشنواره استعداد برتر در منطقه 15


ایرانیان_معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه15 از آغاز جشنواره استعداد برتر به صورت مجازی به منظور کشف استعداد ها و ظرفیت های محلی خبر داد.

آغاز جشنواره استعداد برتر در منطقه 15

جلسه شورای شهر تهران
دو مطالبه شورای شهری‌ها از قالیباف


ایرانیان_رئیس شورای شهر تهران با اشاره به تعامل مجلس و شورای شهر گفت: توسعه حمل و نقل عمومی و درآمد پایدار برای شهرداری‌ها در مجلس باید پیگیری شود.

دو مطالبه شورای شهری‌ها از قالیباف

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران؛
سرگذشت خیابان سی تیر به رشته تحریر درآمد


ایرانیان_"سرگذشت يك خيابان؛ سير شكل گيري خيابان سي تير" عنوان کتابی است که به تازگی به همت سازمان نوسازی شهر تهران و به قلم سرکار خانم مریم میرزایی، د...

سرگذشت خیابان سی تیر به رشته تحریر درآمد