شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ساعت: 14:36:18


http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/35c68e219b5536f7034655e958fe5d41.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/644a2d109b66e938a6c65cb260a201b7.jpg

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8c9bf616965ccadbdcc4ff8d8a8db34a.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehi


نوشته ای از : جعفر حاجی کریم نظری
مستی مرگ


ایرانیان_در "مستی مرگ" دگرگونی شديدی به انسان دست می دهد و شدت مرگ بر عمق آدمی غالب می شود و او را در نا آرامی شديد فرو می برد. در واقع اين بدی ها و ك...

 مستی مرگ


ستایش پیامبر اسلام در شعر فارسی


ایرانیان_نام گرامی پیامبر اکرم از صدر اسلام تا کنون زینت بخش دیوان و دفتر‌های شعر بسیاری شاعران تراز اول شعر فارسی بوده است.

ستایش پیامبر اسلام در شعر فارسی

به همت انجمن ادبیات داستانی شهریار؛
چالش" کرونا"برگزارارمی شود


ایرانیان_انجمن ادبیات داستانی چالشی را با عنوان چالش کرونا برگزار می کند.

چالش" کرونا"برگزارارمی شود

«رقصیدن با خاک» به چاپ دوم رسید؛
سینمای ابوالفضل جلیلی مرور می شود


ایرانیان_کتاب «رقصیدن با خاک» به قلم سعید نجاتی که با موضوع مروری بر سینمای ابوالفضل جلیلی تابستان امسال منتشر شده است، به چاپ دوم رسید.

سینمای ابوالفضل جلیلی مرور می شود