شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ ساعت: 00:04:01


http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/35c68e219b5536f7034655e958fe5d41.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/644a2d109b66e938a6c65cb260a201b7.jpg

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8c9bf616965ccadbdcc4ff8d8a8db34a.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehi


راهكارهاي رسانه اي تحقق شعار"جهش توليد" به مراكز استاني صداوسيما ابلاغ شد؛
رسانه ملي اقتصاد مقاومتي و جهش توليد را گفتمان غالب جامعه مي كند


ایرانیان_دكتر علی دارابي معاون امور استان‌های رسانه ملی با اشاره به برنامه‌ریزی جامع برای کمک به تحقق شعار سال در مراکز استانی صداوسیما گفت: در این زم...

رسانه ملي اقتصاد مقاومتي و جهش توليد را گفتمان غالب جامعه مي كند