شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت: 02:33:21


http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/52e8a1fd0f480480f71603937eded31a.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2f82a09e3a0121d4ee728c131b19bcc1.jpg

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/69cf9725a1397692c46e21c0abdd72a4.jpg

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ed3d9557dbef191b501af55c266fa495.png

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f92b3b84c8097bbb246577a420a39b79.jpg

logo-samandehi"روز افشای حقوق بشر آمریکایی"


ایرانیان_دوازدهم تیر ماه در تقویم رسمی ایران بعنوان "روز افشای حقوق بشر آمریکایی" ثبت شده است، بیاد روزی که در سال ۶۷ هواپیمای مسافربری ایرانی با ۲۹۰...

 "روز افشای حقوق بشر آمریکایی"


مردم آمریکا خشمگین تر از پیش


ایرانیان_پیدا شدن جنازه یک جوان سیاه پوست در ایالت کالیفرنیا، خشم مردم آمریکا از بی عدالتی و نابرابری نژادی در این کشور را مضاعف کرده است.

مردم آمریکا خشمگین تر از پیش


فوران خشم در امریکا


ایرانیان_با گذشت 18 روز از آغاز تظاهرات و تجمعات مردم معترض به تبعیض و بی عدالتی در امریکا، نه تنها از شدت ابراز خشم مردم کاسته نشده، بلکه اعتراض ها ا...

 فوران خشم در امریکا