شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت: 03:58:43


http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e566c8b34bf425272feb9a128ad91c6a.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/222396fb8ded1e679e62a40baab80a86.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ca273ef2a85c68dcb745167017e104d1.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/52e8a1fd0f480480f71603937eded31a.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2f82a09e3a0121d4ee728c131b19bcc1.jpg

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/69cf9725a1397692c46e21c0abdd72a4.jpg

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ed3d9557dbef191b501af55c266fa495.png

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f92b3b84c8097bbb246577a420a39b79.jpg

logo-samandehiصدور مجوز استخدام ۲ هزار عضو هیئت علمی


ایرانیان_معاون اداری مالی وزارت علوم گفت: مجوز استخدام حدود ۲ هزار عضو هیئت علمی جدید صادر شد که فرایند پذیرش و جذب آن‌ها برای امسال و سال آینده از طر...

صدور مجوز استخدام ۲ هزار عضو هیئت علمی

دستیار رئیس سازمان انرژی اتمی:
سانتریفیوژ‌های IR ۴ و IR ۲ m گازدهی می‌شوند


ایرانیان_دستیار رئیس سازمان انرژی اتمی: پس از گام سوم آخرین مرحله آن در حال انجام بوده و این زنجیره‌ها با ماشین‌های سانتریفیوژ پیشرفته به منظور تولید...

سانتریفیوژ‌های IR ۴ و IR ۲ m گازدهی می‌شوند

رییس دانشگاه مذاهب اسلامی در چهارمین مجمع دانشگاه‌های ایران و جهان عرب تشریح کرد:
مهمترین عوامل مهم و کلیدی موثر بر همکاری دانشگاه های جهان اسلام/ایران اسلامی الگو و نقطه ثقل وحدت جهان اسلام است


ایرانیان_ رییس دانشگاه مذاهب اسلامی در چهارمین مجمع دانشگاه‌های ایران و جهان عرب در مشهد مقدس مهمترین عوامل مهم و کلیدی موثر بر همکاری دانشگاه های ای...

مهمترین عوامل مهم و کلیدی موثر بر همکاری دانشگاه های جهان اسلام/ایران اسلامی الگو و نقطه ثقل وحدت جهان اسلام است