شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت: 17:23:54


http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8c9bf616965ccadbdcc4ff8d8a8db34a.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/46c01fe9851eb995ad00fd219e418860.jpg

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/644a2d109b66e938a6c65cb260a201b7.jpg

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehiمُقُر آمدن اندک اندک پنتاگون


ایرانیان_سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در توضیح درباره پنهان‌کاری در خصوص تلفات انتقام موشکی ایران گفته پنتاگون هم پنجشنبه متوجه شده که شماری از نظامیان آم...

 مُقُر آمدن اندک اندک پنتاگون

روایت عبدالباری عطوان:
آمریکا برای جلوگیری از انتقام ایران سه پیام فرستاده/ رهبر ایران نامه‌ها را باز نکرده‌اند/ ایران تصمیم خود را برای پاسخ به آمریکا گرفته است


آنچه اراده قوی ایران برای انتقام از ترور سردار سلیمانی را تأیید می‌کند این است که رهبری ایران پیام‌های آمریکا را که در آنها تلاش کرده ایران را برای خو...

آمریکا برای جلوگیری از انتقام ایران سه پیام فرستاده/ رهبر ایران نامه‌ها را باز نکرده‌اند/ ایران تصمیم خود را برای پاسخ به آمریکا گرفته است

وحشت آمریکا از پاسخ ایران؛
ترامپ: اگر انتقام بگیرند ۵۲ نقطه از ایران را هدف قرار می‌دهیم!/ پاسخ جالب و دندان شکن فرمانده ارتش به رئیس جمهور تروریست آمریکا


ایرانیان_هشدار می دهم اگر ایران هر یک از آمریکایی ها یا دارایی‌های آن را مورد هدف قرار دهد، ما 52 نقطه در ایران را هدف قرار می دهیم.

ترامپ: اگر انتقام بگیرند ۵۲ نقطه از ایران را هدف قرار می‌دهیم!/ پاسخ جالب و دندان شکن فرمانده ارتش به رئیس جمهور تروریست آمریکا