شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت: 22:18:10


http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8c9bf616965ccadbdcc4ff8d8a8db34a.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1c802c7531a190d1fc2654765e873311.jpg

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/644a2d109b66e938a6c65cb260a201b7.jpg

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehi


با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و فلات قاره صورت میگیرد
گام عملی مهم در حوزه ازدیاد برداشت


ایرانیان_مهندس حميد بورد مدير عامل شركت نفت فلات قاره در حاشيه امضاء قرارداد كنترل آب توليدي به روش تزريق ژل پليمري كه روز جمعه ١٣ ارديبهشت در غرفه پژ...

گام عملی مهم در حوزه ازدیاد برداشت

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت عنوان کرد
استفاده از سیالات جدید حفاری در حوزه اکتشاف


ایرانیان_سيد صالح هندي مديريت اكتشاف در حاشيه امضا دو قرارداد در زمینه سيالات حفاري، با بيان اينكه امروزه ٧٠ درصد از هزينه هاي توسعه و توليد در صنايع...

استفاده از سیالات جدید حفاری در حوزه اکتشاف

با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت اسپادان صورت میگیرد
تامین نیاز صنعت در حوزه تقطیر و تولید قیر


ایرانیان_در سومين روز از نمايشگاه بيست و چهارم نفت تهران پژوهشگاه صنعت نفت و شركت شكوه صنعت اسپادان قراردادي با موضوع مهندسي پايه واحد تقطير در خلاء ت...

تامین نیاز صنعت در حوزه تقطیر و تولید قیر

دکتر توفیقی در قرارداد با فلات قاره مطرح کرد:
مدیریت آب در بهره برداری ازمخازن نفتی


ایرانیان_روز جمعه ١٣ ارديبهشت ماه پژوهشگاه صنعت نفت و شركت نفت فلات قاره قرارداد با موضوع پروژه كنترل آب توليدي به روش تزريق ژل پليمري در غرفه پژوهشگا...

مدیریت آب در بهره برداری ازمخازن نفتی

مابین پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت پتروصنعت نفتالیان امضا شد؛
قرارداد امکان سنجی پروژه تولید پنتان و هگزان


ایرانیان_در دومين روز نمايشگاه بيست و چهارم نفت تهران روز پنجشنبه ١٢ ارديبهشت ماه پژوهشگاه صنعت نفت و شركت پترو صنعت نفتاليان پارس قرار داد همكاري امض...

قرارداد امکان سنجی پروژه تولید پنتان و هگزان