شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت: 00:59:42


http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/52e8a1fd0f480480f71603937eded31a.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2f82a09e3a0121d4ee728c131b19bcc1.jpg

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/69cf9725a1397692c46e21c0abdd72a4.jpg

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ed3d9557dbef191b501af55c266fa495.png

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f92b3b84c8097bbb246577a420a39b79.jpg

logo-samandehi


رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تبریک روز مالیات تاکید کرد:
نظام مالیاتی هوشمند و منصف


ایرانیان_رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور پیامی، فرارسیدن روز مالیات و هفته فرهنگ مالیاتی را به کارکنان سازمان، مودیان مالیاتی، اصحاب رسانه و...

نظام مالیاتی هوشمند و منصف


معیشت مردم دغدغه نخست اقتصاد کشور


ایرانیان_رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دغدغه اول ما در شرایط کنونی باید معیشت و اقتصاد کشور باشد زیرا مردم امروز به دنبال حل مشکلات اقتصادی هستند.

 معیشت مردم دغدغه نخست اقتصاد کشور

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:
گام اساسی نظام مالیاتی برای توسعه دولت الکترونیک


ایرانیان_معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از اقدامات مهم و موثر نظام مالیاتی برای هوشمندسازی فرایندها و توسعه دولت الکترونیک خبر داد.

گام اساسی نظام مالیاتی برای توسعه دولت الکترونیک