بالاترین جذب سپرده های بلند مدت و قرض الحسنه در نظام بانکی کشور