قلب دیپلماسی اقتصادی کشور در ساختمان سمیه می‌تپد / رایزنی رحمانی در نیمه دوم آذرماه با ۴ کشور