املاک مازاد از گردونه دارایی های بانک ملی ایران حذف می شوند