راه اندازی صندوق پوشش بلایای طبیعی دغدغه های جامعه را به حداقل خواهد رساند