رونمايي از اولين پلتفرم وام دهي فرد به فرد در نمايشگاه ايران تراکنش/قریب:استراتژی ما، داشتن سهمی از فناوری های نوین مانند بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاءاست